logo

服务器价格表格(惠::付款10个月享受一年(12各月)服务。。。。。

服务器类型 服务器CPU/内存 网络宽带 服务器硬盘/防护 月/¥ 沟通交流
天津BGP游戏/网站服务器 16H/16G 50M 固态240G/150G防护 1月/899(¥)
天津BGP游戏/网站服务器 24H/32G 50M 固态240G/150G防护 1月/999(¥) 联系QQ:283229724
天津BGP游戏/网站服务器 32H/32G 50M 固态240G/150G防护 1月/1199(¥)
枣庄BGP微端服务器 16H/16G 100M 固态240G/100G防护 1月/1199(¥)
枣庄BGP微端服务器 16H/16G 200M 固态240G/100G防护 1月/1499(¥)
江苏普通网站BGP 16H/16G 50M 固态240G/20G防护 1月/399(¥)
台州BGP游戏服务器 32H/32G 100M 固态240G/100G防护 1月/999(¥)
杭州BGP游戏服务器 16H/32G 50M 固态240G/100G防护 1月/999(¥)
杭州BGP游戏服务器 I9/32G 100M 固态240G/100G防护 1月/1899(¥)
更多资源敬请期待 - - - -
更多资源敬请期待 - - - -
更多资源敬请期待 - - - -
更多资源敬请期待 - - - -
更多资源敬请期待 - - - -
更多资源敬请期待 - - - -
服务器类型 服务器CPU/内存 网络宽带 服务器硬盘/防护) 月/¥
更多资源敬请期待        
更多资源敬请期待         联系QQ:283229724
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

备案/许可证号:蜀ICP备19003774号-1 备案查询https://beian.miit.gov.cn/Copyright?2010-2020 dianjiliuliang.com All Rights Reserved. 云数据中心流量 版权所有 | 上班时间:8:30--23:30
,QQ:283229724